Category Archives: Chưa được phân loại

DANH MỤC HỒ SƠ PHÁP LÝ CỤM CÔNG NGHIỆP BÃI BA – ĐÔNG THÀNH

STT TÊN VĂN BẢN NGÀY PHÁT HÀNH CƠ QUAN PHÁT HÀNH FILE ĐÍNH KÈM 1 Giấy chứng nhận đầu tư ngày: 28/09/2018   xem chi tiết 2 QĐ Chủ chương đầu tư ngày: 26/09/2018 UBND tỉnh  xem chi tiết 3 QĐ v/v phê duyệt đồ án QH 1/500 ngày: 23/09/2016 UBND huyện Thanh Ba  xem […]

0967 621 777