Hệ thống cấp điện

Nguồn điện cấp cho dự án cụm công nghiệp Bãi Ba được lấy từ lộ đường dây 35kV- cột 88/372E4.9, với tổng công suất 140Kw/h để đảm bảo nhu cầu cấp điện của dự án cũng như thuận lợi cho việc vận hành và đáp ứng sự phát triển trong tương lai. Chủ đầu tư sẽ xây dựng mới nhánh rẽ đường dây trung thế 35Kv từ điểm đấu nối vào khu quy hoạch và xây dựng mới trạm biến áp cấp điện cho các phụ tải chiếu sáng công cộng, nhà điều hành, …

Trong năm 2020, Chủ đầu tư sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng một trạm biến áp 110Kv (đã được tích hợp vào quy hoạch của công ty cổ phần Điện lực Miền bắc) và hệ thống lưới điện 22Kv cấp cho cụm công nghiệp.

Hệ thống xử lý nước thải

Hệ thống xử lý nước thải tập trung có nhiệm vụ xử lý nước thải đã được làm sạch sơ bộ từ các Doanh nghiệp hoạt động trong Cụm cộng nghiệp Bãi Ba theo chuẩn đầu vào QCVN 40:2011 – cột B và đảm bảo xử lý nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn Cột A theo QCVN 40:2011. Tổng công suất xử lý nước thải là 3.000 m3/ngày đêm.

Hạ tầng viễn thông

Các nhà đầu tư sẽ được cung cấp những dịch vụ về công nghệ viễn thông hiện đại nhất như: Lisealine, ADSL, cáp quang,…hệ thống số điện thoại theo đầu số của Tỉnh Phú Thọ, với hai giải pháp truyền cho cáp hữu tuyến đồng và cáp quang, đảm bảo cho thông tin liên lạc của các khách hàng luôn được thông suốt.

hệ thống giao thông nội bộ

Cụm công nghiệp Bãi Ba được xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ để đảm bảo cho các loại phương tiện tải trọng lớn có thể lưu thông dễ dàng.

Quy hoạch hệ thống Đường giao thông: 70.202 m2

  • Lộ giới đường trung tâm huyết mạch của CCN: 20m
  • Lộ giới các đường nội bộ: 9m
  • Vỉa hè: 3m